O společnosti

Sécheron a HaslerRail mají více než 130 letou historii, která je bohatá na úspěchy a inovace. Obě společnosti byly v průběhu celého minulého století průkopníky v oboru železniční dopravy a stále jsou na vrcholu technologií podporujících modernizaci železnic i jiných systému veřejné hromadné dopravy po celém světě.

Historie společnosti

Společnost Sécheron založil v roce 1879 v Ženevě Alfréd de Meuron. Již od svého vzniku se firma specializovala na dodávky komponentů pro elektrická trakční vozidla. V roce 1969 se Sécheron stal součástí BBC (Brown Boveri & Cie.). V roce 1988 došlo ke sloučení BBC Group se švédskou společností ASEA, jehož důsledkem byl vznik společnosti ABB. O rok později se z této skupiny vyčlenil obnovený, nezávislý Sécheron SA.

V roce 2005 dochází se změnou vlastnických struktur k založení Sécheron Hasler Group a posléze k reorganizaci do formy dvou hlavních firem skupiny – Sécheron SA a HaslerRail AG.

Sécheron Hasler CZ, spol. s r.o.

První společnost založil Sécheron v ČR jako společný podnik již v roce 1991. Po odkoupení podílu spoluvlastníka v roce 1999 byla firma přejmenována na Sécheron Tchequie, spol. s r.o., a následně v roce 2019 na Sécheron Hasler CZ, spol. s r.o. V rámci skupiny Sécheron Hasler Group je Sécheron Hasler CZ, spol. s r.o. zodpovědná za vývoj, výrobu a montáž:


1

Systémů pro záznam a vyhodnocování provozních dat kolejových vozidel / divize OBE – On Board Electronics

2

Stejnosměrných měníren / divize TPS – Traction Power System

3

Přístrojů a komponentů pro silové obvody trakčních vozidel / ESS - Electrical Safety Solutions

4

Dílů pro montáže vyšších celků – Divize Machining

Naše filosofie

Chceme dosáhnout nejvyšší možné kvality ve všem, co děláme. Jméno a znak Sécheronu jsou pečetí spolehlivosti. Vyjadřují nejen kvalitu našich výrobků, ale i sílu, jednotu a solidnost naší společnosti.

Poslání a vize

Městská a dálková veřejná doprava se vyvíjí stejně rychle jako celá světová ekonomika. Při tomto vývoji připadá společnosti Sécheron Hasler CZ důležitý úkol: splnit očekávání a požadavky 21. století.

Sécheron Hasler Group v číslech

130
let historie společnosti
254
milionu EUR
obrat v roce 2019
500
kmenových zaměstnanců v ČR a stále rosteme

Zajímavosti o společnosti

Zákazníci

Cílem společnosti je splnit požadavky a potřeby zákazníků. Náš úspěch závisí na tom, s jakou rychlostí dokážeme předvídat potřeby a splnit požadavky našich zákazníků. Naším posláním je dodávat takové výrobky, které odpovídají nejvyšším nárokům jak v oblasti kvality, času, tak i výkonu.

Produkty

Zavazujeme se dodávat vysoce spolehlivé výrobky, které zajišťují efektivnost, produktivitu a bezpečnost dopravních prostředků. Kontrola kvality je nedílnou součástí každé fáze výrobního procesu. Kvalita výrobků, které vycházejí z našich dílen, odpovídá požadavkům zákazníků a šetří životní prostředí. Trvale usilujeme o zvyšování přidané hodnoty výrobků a zavádíme nové technologie.

Zaměstnanci

Podporujeme iniciativu, vědomí zodpovědnosti a kolektivní spolupráci. Vážíme si odborných znalostí, tvořivosti a nasazení našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že na špičce pokroku zůstaneme jen tehdy, když našim zaměstnancům zajistíme nejlepší profesionální výuku, proto podporujeme stálé odborné vzdělávání.

Současná situace

Společnost je světovou jedničkou v oblasti stejnosměrných rychlovypínačů a systémů stejnosměrných měníren. Naším zájmem je zvyšování tržního podílu i u jiných skupin našich produktů. Aktivně vystupujeme na všech důležitých trzích světa a rozšiřujeme síť vlastních výrobních a servisních center.

Nastavení cookies