O společnosti

Sécheron a HaslerRail mají více než 130 letou historii, která je bohatá na úspěchy a inovace. Obě společnosti byly v průběhu celého minulého století průkopníky v oboru železniční dopravy a stále jsou na vrcholu technologií podporujících modernizaci železnic i jiných systému veřejné hromadné dopravy po celém světě.

Historie společnosti

Společnost Sécheron založil v roce 1879 v Ženevě Alfréd de Meuron. Již od svého vzniku se firma specializovala na dodávky komponentů pro elektrická trakční vozidla. V roce 1969 se Sécheron stal součástí BBC (Brown Boveri & Cie.). V roce 1988 došlo ke sloučení BBC Group se švédskou společností ASEA, jehož důsledkem byl vznik společnosti ABB. O rok později se z této skupiny vyčlenil obnovený, nezávislý Sécheron SA.

V roce 2005 dochází se změnou vlastnických struktur k založení Sécheron Hasler Group a posléze k reorganizaci do formy dvou hlavních firem skupiny – Sécheron SA a HaslerRail AG.

Sécheron Hasler Holding v ČR

První společnost založil Sécheron v ČR jako společný podnik již v roce 1991. Po odkoupení podílu spoluvlastníka v roce 1999 byla firma přejmenována na Sécheron Tchequie, spol. s r.o. V rámci skupiny Sécheron Hasler Group je Sécheron Tchequie spol. s r.o. zodpovědná za vývoj, výrobu a montáž:


1

Systémů pro záznam a vyhodnocování provozních dat kolejových vozidel (BU Hasler)

2

Stejnosměrných měníren (BU Měnírny)

3

Přístrojů a komponentů pro silové obvody trakčních vozidel (BU Komponenty)

4

Dílů pro montáže vyšších celků (BU Machining)

Naše filosofie

Chceme dosáhnout nejvyšší možné kvality ve všem, co děláme. Jméno a znak Sécheronu jsou pečetí spolehlivosti. Vyjadřují nejen kvalitu našich výrobků, ale i sílu, jednotu a solidnost naší společnosti.

Poslání a vize

Městská a dálková veřejná doprava se vyvíjí stejně rychle jako celá světová ekonomika. Při tomto vývoji připadá společnosti Sécheron Hasler Group důležitý úkol: splnit očekávání a požadavky 21. století.

Sécheron Hasler Holding v číslech

130
let historie společnosti
239
milionu EUR
obrat v roce 2017
550
kmenových zaměstnanců v ČR a stále rosteme

Zajímavosti o společnosti

Zákazníci

Cílem společnosti je splnit požadavky a potřeby zákazníků. Náš úspěch závisí na tom, s jakou rychlostí dokážeme předvídat potřeby a splnit požadavky našich zákazníků. Naším posláním je dodávat takové výrobky, které odpovídají nejvyšším nárokům jak v oblasti kvality, času, tak i výkonu.

Produkty

Zavazujeme se dodávat vysoce spolehlivé výrobky, které zajišťují efektivnost, produktivitu a bezpečnost dopravních prostředků. Kontrola kvality je nedílnou součástí každé fáze výrobního procesu. Kvalita výrobků, které vycházejí z našich dílen, odpovídá požadavkům zákazníků a šetří životní prostředí. Trvale usilujeme o zvyšování přidané hodnoty výrobků a zavádíme nové technologie.

Zaměstnanci

Podporujeme iniciativu, vědomí zodpovědnosti a kolektivní spolupráci. Vážíme si odborných znalostí, tvořivosti a nasazení našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že na špičce pokroku zůstaneme jen tehdy, když našim zaměstnancům zajistíme nejlepší profesionální výuku, proto Sécheron podporuje stálé odborné sebevzdělávání.

Současná situace

Společnost je světovou jedničkou v oblasti stejnosměrných rychlovypínačů a systémů stejnosměrných měníren. Naším zájmem je zvyšování tržního podílu I u jiných skupin našich produktů. Aktivně vystupujeme na všech důležitých trzích světa, rozšiřujeme síť vlastních výrobních a servisních center.